Referat av Carl Lindhagens tacktal vid "Lapparnas Landsmöte" 1918.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagen hade blivit inbjuden att delta på "Lapparnas Landsmöte" år 1918. I ett referat av hans tacktal på mötet hyllar Lindhagen samerna och deras sätt att leva i samklang med naturen. I jämförelse med den ”europeiska materialismen” ansåg han att samernas kultur på många sätt var både högre stående och sundare.

[….] Eder kultur ingalunda står under men i åtskilliga afseenden uppenbarligen öfver den, som den europeiska materialismen skänkt sina olyckliga folk.”

Läs hela referatet av Lindhagens tacktal i det bifogade dokumentet.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen. Idag anses benämningen lappar var diskriminerande och istället används ordet samer.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad