Referat av Carl Lindhagens tacktal vid "Lapparnas Landsmöte" 1918.
Referat av Carl Lindhagens tacktal vid "Lapparnas Landsmöte" 1918.
Text

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagen hade blivit inbjuden att delta på "Lapparnas Landsmöte" år 1918. I ett referat av hans tacktal på mötet hyllar Lindhagen samerna och deras sätt att leva i samklang med naturen. I jämförelse med den ”europeiska materialismen” ansåg han att samernas kultur på många sätt var både högre stående och sundare.

[….] Eder kultur ingalunda står under men i åtskilliga afseenden uppenbarligen öfver den, som den europeiska materialismen skänkt sina olyckliga folk.”

Läs hela referatet av Lindhagens tacktal i det bifogade dokumentet.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen. Idag anses benämningen lappar var diskriminerande och istället används ordet samer.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av Carl Lindhagen

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932