Bildkonst

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

Reproducerad kopia (1924) av kopparstick från prästen Christophorus Bezelius ”Die Herrlichkeit des Christenthums”, tryckt cirka 1682. Kopparsticket föreställer en scen från "Det stora judedopet” i Tyska kyrkan den 29 september 1681.

Dopet i sig var en stor händelse i sin samtid; både kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora d.ä. befann sig t.ex. på plats som dopvittnen.

I dopet konverterade två judiska familjer, allt om allt 12 personer, ledda av familjefäderna Isak Mandel och Moses Jakob till den evangeliska tron. I dopet antog de nydöpta nya namn; Isak Mandel blev Carl Christian och Moses Jakob blev Gustaf Mikael.

Det stora judedopet 1681 var det första av sitt slag i Sverige. Under det sena 1600- och tidiga 1700-talet ägde en handfull liknande ceremonier rum då en konvertering till den lutheranska statskyrkan var ett krav för bosättning inom Sveriges gränser vid denna tid.

Först 1782 gavs judar officiellt tillåtelse att bosätta sig i Stockholm och rätt att utöva sin religion. Fulla medborgerliga rättigheter tillerkändes Sveriges judiska befolkning först 1870.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

Drottning Kristina var öppen för olika religioner

Drottning Kristina var öppen för olika religioner

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779