Samen Sigrid Unnis blir intagen på Norrmalms centralfängelse 1889
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Samen Sigrid Unnis blir intagen på Norrmalms centralfängelse

Den 11 september 1889 blir ”lapp pigan” Sigrid Johanna Mattsdotter Unnis dömd för barnamord i Jokkmokks tingslag. Hon blir därefter skickad till Stockholm och där intagen på Centralfängelset på Norrmalm.

I fängelsets stamrulla skrevs fångarna och olika uppgifter om dessa in. Eftersom Unnis var same, på den tiden kallad lapp, präglar detta beskrivningen av henne. Bland annat fångarnas utseende beskrivs och Unnis sägs ha ett ”lappskt” ansikte.

Ansiktsformen beskrevs på alla intagna fångar på fängelset. Mätningar av exempelvis människors huvuden har förekommit sedan början av 1800-talet, av bland annat Anders Retzius och Gustav Retzius. Inom rashygienen och rasbiologin användes mätningar av kranier och bestämmandet av olika ansiktstyper för att visa på skillnader mellan vad som ansågs vara olika raser. Syftet var att visa på de nordeuropeiska folkens överlägsenhet. Mätningen av kranier gjordes på exempelvis samer eller brottslingar, men praktiken och idéerna som dessa grundades i var både starka och vida spridda i samhället.

Unnis har också med sig några ägodelar till fängelset som ska vara av samisk typ: ”lappskor”, ”lappsk bibel” och en ”lappsk bok”. Dessa skrevs också upp i stamrullan, och listan intygades av Unnis med en underskrift.

Den 17 augusti 1891 dör Unnis på fängelsets sjukhus i tuberkulos.

Idag anses ordet lappar vara diskriminerande och istället används ordet samer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad