Litteraturtips

Kaddish på motorcykel / Leif Zern

Leif Zern är teaterkritiker och författare. Han berättar här om sin judiska uppväxt på Södermalm, eller som han själv säger, skriver en lycklig berättelse som slutar olyckligt.

Huvudperson i boken är Leif Zerns pappa. Han var en ortodox jude, som egentligen utan undantag ska följa religionens regler, men han gjorde ibland saker som inte alls stämde överens med judendomens bud. Han ville till exempel inte avstå från att fiska och äta kräftor, något som är absolut förbjudet för judar. Och så åkte han motorcykel mellan sommarstället och staden för att läsa kaddish, en sorgebön, över sin döda mor trots att det under sabbaten var förbjudet att åka med något transportmedel.

Boken innehåller många miljöskildringar från Stockholm och blir både ett tidsdokument, en barndomsskildring och en judisk familjekrönika. 207 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…