Omslag: Judiskt liv i Stockholm och Norden
Litteraturtips

Judiskt liv i Stockholm och Norden : ekonomi, identitet och assimilering / Rita Bredefeldt

De första judarna i Sverige invandrade på 1770-talet och de flesta bosatte sig i Stockholm. Den här boken skildrar judarnas liv främst vad gäller ekonomi, identitet, genus och integration begränsat till perioden 1850-1930. Exempel på områden som diskuteras är den judiska befolkningens val av yrke och namn, arbetsdelningen mellan kvinnor och män samt det svenska samhällets syn på judar och svenska judars syn på invandringen från Östeuropa. Boken är inte helt lättläst men varje kapitel avslutas med en kortare sammanfattning. 237 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Gravstenar berättar - judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Gravstenar berättar - judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Mänskliga Rättigheter
Tema

Mänskliga Rättigheter

De mänskliga rättigheterna är regler som har skapats för att skydda mänskligheten från lidande. Förenta Nationernas generalförsamling skrev under deklarationen om de mänskliga rätt…

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Sankt Paulsgatan 13. Synagoga

Sankt Paulsgatan 13. Synagoga