Brev Gustav Park  om samernas situation
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

1937 skrev den samiske prästen Gustav Park om hur illa samerna behandlades på olika möten och i förhandlingar med staten. I dåtidens språkbruk används ofta ordet lappar om samer.

Vid sammanträden inför olika myndigheter får lapparna icke heller gärna ostört framlägga sina egna synpunkter. Mycket vanligt är däremot, att ordföranden därvid – i uppenbar strid mot vanlig parlamentarisk ordning – inlåter sig i diskussion med olika talare, som uppträda. Lappar, som icke gärna kunna vara tränade debattörer, komma då snart till korta inför ordförandens bitande inpass eller ogillande manifestationer.”

Brevet är adresserat till Riksdagens statsutskott och finns i borgmästare Carl Lindhagens arkiv.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad