Brev Gustav Park  om samernas situation
Brev till Riksdagens statsutskott från Gustav Park
Text

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

1937 skrev den samiske prästen Gustav Park om hur illa samerna behandlades på olika möten och i förhandlingar med staten. I dåtidens språkbruk används ofta ordet lappar om samer.

Vid sammanträden inför olika myndigheter får lapparna icke heller gärna ostört framlägga sina egna synpunkter. Mycket vanligt är däremot, att ordföranden därvid – i uppenbar strid mot vanlig parlamentarisk ordning – inlåter sig i diskussion med olika talare, som uppträda. Lappar, som icke gärna kunna vara tränade debattörer, komma då snart till korta inför ordförandens bitande inpass eller ogillande manifestationer.”

Brevet är adresserat till Riksdagens statsutskott och finns i borgmästare Carl Lindhagens arkiv.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932