Litteraturtips
Författare: Tarkiainen, Kari (f. 1938). Stockholms stadsbibliotek

Finnarnas historia i Sverige del 2 / Kari Tarkiainen

Finländarnas historia i Sverige är till stor del också Stockholms historia. Ända sedan huvudstadens grundande har finländare bosatt sig här. Finnarnas historia i Sverige är uppdelad i tre delar. De två första delarna innehåller mycket information om Stockholms finländska befolkning.

I del 2 handlar främst följande kapitel om Stockholm:

Att vara eller inte vara – huvudstadens finska församling under 1800-talet första hälft.
De finländska hushållen i Stockholm på 1820-talet.
Carl Axel Gottlund och ”Stockholms finnkår” 1830.
Det finska tjänstefolket i Stockholm på 1830-talet.
Fyra finländska kulturturister – Nervander, Snellman, Topelius och Runeberg.
Sara Wacklin, Österbottens röst i Gamla stan:
Finska kyrkan i Stockholm och dess medlemmar under en lugn utvecklingsfas.
Gustaf Adolf Montgomerys ”Finska gille” 1859.
Från tjänarinna till fabriksarbeterska – de finska kvinnornas nya yrkesprofil vid sekelskiftet.
Stockholms finska förening – det första kvartsseklet
Edvard Gylling, folkkommissarien som gick under jorden på Södermalm.
Kössi Kaatra, finsk proletärförfattare i Huddinge.
Den finländska Stockholmskolonin under mellankrigstiden.
Skräddarmästaren Albin Wepsäläinen, en av de sista i sitt slag.
De finländska hembiträdena i Stockholm efter första världskriget.
Stockholms finska förening – ett nytt uppsving.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad