Förslag till stadgar för Stockholms Zigenarförening 1990.
Förslag till stadgar för Stockholms Zigenarförening 1990.
Text

Stockholms Zigenarförening

Stockholms Zigenarförening (SZF) hade sitt konstituerande sammanträde den 25 mars 1990. Syftet med föreningen var att aktivt verka för ökad upplysning bland både zigenare och majoritetsbefolkning för att minska motsättningar och överbrygga problem. Föreningen såg som sin uppgift att hjälpa sin folkgrupp att integreras och att bygga broar mot rasism. Man strävade efter att vara en god och trovärdig representant för zigenare i Sverige, som det skulle vara naturligt för myndigheter att kontakta vid behov. Vidare ville man stärka den zigenska sammanhållningen och bevara den romska kulturen.

Klicka på bilden för att läsa föreningens förslag till stadgar. Idag är föreningens namn Zigenarföreningen i Stockholm.

Observera att vi idag säger romer, men i äldre sammanhang användes ordet zigenare även av romerna själva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Affisch för festivalen Romska Kulturdagar

Affisch för festivalen Romska Kulturdagar

Affisch för konstutställning med bilder av romska barn

Affisch för konstutställning med bilder av romska barn

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Stockholms Finska Zigenarförening

Stockholms Finska Zigenarförening

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Tidningen Drabbikan

Tidningen Drabbikan

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Välfärd för alla?
Tema

Välfärd för alla?

Alla samhällen, i alla tider, har haft sin organisation och sina tankar om hur man vill komma till rätta med sjukdom, fattigdom och andra sociala problem. På vilket sätt och för vi…