Förslag till stadgar för Stockholms Zigenarförening 1990.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms Zigenarförening

Stockholms Zigenarförening (SZF) hade sitt konstituerande sammanträde den 25 mars 1990. Syftet med föreningen var att aktivt verka för ökad upplysning bland både zigenare och majoritetsbefolkning för att minska motsättningar och överbrygga problem. Föreningen såg som sin uppgift att hjälpa sin folkgrupp att integreras och att bygga broar mot rasism. Man strävade efter att vara en god och trovärdig representant för zigenare i Sverige, som det skulle vara naturligt för myndigheter att kontakta vid behov. Vidare ville man stärka den zigenska sammanhållningen och bevara den romska kulturen.

Klicka på bilden för att läsa föreningens förslag till stadgar. Idag är föreningens namn Zigenarföreningen i Stockholm.

Observera att vi idag säger romer, men i äldre sammanhang användes ordet zigenare även av romerna själva.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad