Stencil om romernas historiska rötter, utgiven av Stockholms Finska Zigenarförening.
Stencil om romernas historiska rötter, utgiven av Stockholms Finska Zigenarförening.
Text

Stockholms Finska Zigenarförening

Idag säger vi romer, men i äldre sammanhang användes ordet zigenare även av romerna själva. Stockholms Finska Zigenarförening gav 1973 ut en stencil som berättade om zigenarnas historiska rötter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Affisch för festivalen Romska Kulturdagar

Affisch för festivalen Romska Kulturdagar

Affisch för konstutställning med bilder av romska barn

Affisch för konstutställning med bilder av romska barn

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Stockholms Zigenarförening

Stockholms Zigenarförening

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Tidningen Drabbikan

Tidningen Drabbikan

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Välfärd för alla?
Tema

Välfärd för alla?

Alla samhällen, i alla tider, har haft sin organisation och sina tankar om hur man vill komma till rätta med sjukdom, fattigdom och andra sociala problem. På vilket sätt och för vi…