Text

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Betygen för reallinjens studenter i Stockholms samgymnasium, maj 1912, där samen Torkel Tomasson Stemp gick.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Förste samen tar studenten i Stockholm

Förste samen tar studenten i Stockholm

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson