Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

I maj 1912 stod nervösa elever framför sina lärare i Stockholms samgymnasium för att muntligt redovisa sina kunskaper inför studentexamen. Examinationerna pågick under två dagar, den 28 och 29 maj, och en av eleverna var samen Torkel Tomasson Stemp. I protokollet kan man läsa om vad lärarna tyckte om de olika elevernas kunskaper och om de godkändes eller inte.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad