Text

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

I maj 1912 stod nervösa elever framför sina lärare i Stockholms samgymnasium för att muntligt redovisa sina kunskaper inför studentexamen. Examinationerna pågick under två dagar, den 28 och 29 maj, och en av eleverna var samen Torkel Tomasson Stemp. I protokollet kan man läsa om vad lärarna tyckte om de olika elevernas kunskaper och om de godkändes eller inte.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Förste samen tar studenten i Stockholm

Förste samen tar studenten i Stockholm

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912