Omslag Gamla judiska gravplatser i Stockholm
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Insprängda mellan moderna bostadskvarter på Kungsholmen i Stockholm ligga tvenne små övergiva fridlysta områden – de äldsta stockholmarmska judarnas begravningsplatser, Aronsberg och Kronoberg. De anlades en gång långt utanför stadens larm, i en trakt av obebyggda berg och ängar, dit de första judarna beledsagade sina döda till den eviga stillheten. Staden har växt, och nu har den trängt sig fram runt alla sidor om gravarnas hem. Men dessa ligga där, oberörda och tysta, och skola, som oförgängliga minnesgårdar, fortleva sitt döda liv till de yttersta dagarna; ty en judisk ”Friedhof” får aldrig röras eller flyttas.

Så poetiskt beskriver Ragnar Josephson, konsthistoriker och bl.a. chef för Dramaten, de båda judiska begravningsplatserna. Han berättar vidare om hur de grundades och hur judiska begravningsplatser är utformade. Den största delen av boken består av bilder på gravstenar med en avskrivning av gravtexten både på svenska och hebreiska. Boken avslutas med ett personregister och två kartor över gravstenarnas placering. 162 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad