Text

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Den 16 september 1870 invigdes Stockholms stora judiska synagoga på Wahrendorffsgatan, alldeles invid Berzelii park. Arkitekt bakom bygget var Fredrik Wilhelm Scholander. Stockholms judiska församling, som vuxit i stadig takt sedan den grundats 1775, räknade vid tidpunkten knappt 1000 medlemmar.

Synagogan var församlingens första riktiga, tidigare hade man hyrt in sig i lokaler vid Tysk Brunnsplan (1790-1870) och Köpmanbrinken (1787-90), båda i Gamla Stan.

Invigningsåret 1870 var samma år som judar i Sverige utav riksdagen tillerkändes samma medborgerliga rättigheter som övriga svenska medborgare.

Intill kan ni ta del av slutet av den predikan Stockholms judiska församlings dåvarande rabbin Ludwig Lewysohn höll i samband med det högtidliga öppnandet av synagogan.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3