Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans ansökan om svenskt medborgarskap 1919
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisutlåtande angående Nochum Okmeyans ansökan om svenskt medborgarskap

Nochum Okmeyan var handelsman och hade rysk-judiskt ursprung. 1919 sökte han svenskt medborgarskap.

För att avgöra om ansökan skulle beviljas eller inte samlades information in bland annat med hjälp av polisen.

Undersökningen hade, enligt polisen, visat att Nochum Okmeyan brutit mot lagen genom att han bedrivit handel utan tillstånd. Polisens utlåtande präglas av sin tids antisemitiska anda, och man menade att det hade visat sig att judiska handelsmän ofta hjälpte varandra så att även de som inte hade laglig rätt att bedriva handel kunde göra det. 

Polisen ansåg därför inte att var lämpligt att Okmeyan fick svenskt medborgarskap.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad