Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svensk medborargska
Text

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

1910 ansökte den rysk-judiske köpmannen David Zernjoffsky om svenskt medbogarskap.

För att avgöra om han skulle få sin ansökan beviljad samlades det in information om honom, bland annat från polisen.

Polisen ställde sig tveksam till ett medborgarskap. Som skäl angavs bland annat att David skulle ha bedrivit olaglig gårdsfarihandel, vilket betydde att man åkte runt och sålde olika varor.

För att få stanna i Sverige skulle man visa att man kunde försörja sig själv och inte skulle komma att ligga samhället till last. David Zernjoffsky hade uppgett att han hade en årsinkomst på minst 1300 kronor (ca 70.000 år 2016) från en anställning hos en grosshandlare. Men den höga summan avfärdades av polisen som lögn.

Det fanns vid den här tiden ett utbrett hat mot judar och många handelsmän oroade sig för konkurens från de judiska handelsmännen. Så här står det i polisens utlåtande:

”Det är en känd sak, att, så snart någon av dessa schackrande judar, till hvilka Zernjoffsky hör, lyckas förskaffa sig svensk medborgarrätt, han använder denna rätt på så sätt, att han därmed hjälper andra judar att bedriva olaga handel[…]”

Polisen ansåg därför inte att det fanns skäl för att godkänna ansökan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Migration
Tema

Migration

Vem får komma in i Sverige och hur har vi sett på invandring till landet genom tiderna? Under perioden 1906-1927 kom oväntat många migranter till Sverige. Här får du möta några av…

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Polisens utlåtande om Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914