Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

Under 1800-talet växte Stockholms och Sveriges judiska population. Under den andra halvan av seklet  uppgick Stockholms judiska befolkning till omkring 1000 individer.

I artikeln som går att läsa invid berättar Stockholmstidningen Ny Illustrerad Tidning om de nya invånarnas "märkliga" matregler s.k. "kosher".

Om de "judiska slagtlagarne" har artikelförfattaren bl.a. följande att säga: "ur så väl hygienisk som djurvänlig synpunkt äro de förträffliga, oaktade de innehålla mycket som angifva att de ej uteslutande om ens hufvudsakligen haft sådana ändamål".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad