Text

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

Under 1800-talet växte Stockholms och Sveriges judiska population. Under den andra halvan av seklet  uppgick Stockholms judiska befolkning till omkring 1000 individer.

I artikeln som går att läsa invid berättar Stockholmstidningen Ny Illustrerad Tidning om de nya invånarnas "märkliga" matregler s.k. "kosher".

Om de "judiska slagtlagarne" har artikelförfattaren bl.a. följande att säga: "ur så väl hygienisk som djurvänlig synpunkt äro de förträffliga, oaktade de innehålla mycket som angifva att de ej uteslutande om ens hufvudsakligen haft sådana ändamål".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

Geschäft. Bildskämt om judar i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 36, den 8 september 1878

Geschäft. Bildskämt om judar i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 36, den 8 september 1878

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3