Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.
Foto
Fotograf: Ericsson (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.

Romer var under början av 1900-talet ofta förnekade skolgång. Att inte ha kunnat gå i skola påverkade många romers liv.

Samtidigt inleddes den romska kampen för rätten till utbildning. Den fördes bland annat av Johan Dimitri Taikon, som under 1930- och 1940-talen försökte påverka regeringens politik.

År 1943 genomfördes så några av de första försöken till organiserad undervisning för romer, i tältskolan i Lilla Sköndal söder om Stockholm. Undervisningen stöddes ekonomiskt av regeringen och leddes av folkskollärarinnan Karin Hartman. Eleverna bestod av barn, ungdomar och vuxna.

Tält- och lägerskolorna upphörde vid slutet av 1950-talet. Då rekommenderades att de romska barnen istället skulle få undervisning genom det allmänna skolsystemet. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad