Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

I Stockholms tänkebok (protokollen från stadens råd) från 1512 finns den första uppgiften i Sverige som handlar om att romer (de kallas tattare i dokumentet) kommit till landet.

Så här lyder protokollstexten:

"Thaatra

[29 sept.] Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith i byn, hulke som sades wara aff Klene Egifftj land. The hade theris hustrvr och barn met them, och somlige hade spene barn. The lage i Sancti Laurentij gille stughe och wore wedh xxx par. Theris hóffuitsman het her Anthonius, en greffue met sine greffwynne. The lage till herberges, nár Lasse Matsson etc.

Staden skenkte them xx mark."

Med nutida svenska blir texten:

"Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och med barn med sig, och somliga hade späda barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par. Deras hövitsman hette Anthonius, en greve med sin grevinna. De var i härberget, när Lasse Matsson etc.

Staden skänkte dem tjugo mark."

Anteckningen återfinns mitt på högra sidan i uppslaget på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad