Text

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

I Stockholms tänkebok (protokollen från stadens råd) från 1512 finns den första uppgiften i Sverige som handlar om att romer (de kallas tattare i dokumentet) kommit till landet.

Så här lyder protokollstexten:

"Thaatra

[29 sept.] Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith i byn, hulke som sades wara aff Klene Egifftj land. The hade theris hustrvr och barn met them, och somlige hade spene barn. The lage i Sancti Laurentij gille stughe och wore wedh xxx par. Theris hóffuitsman het her Anthonius, en greffue met sine greffwynne. The lage till herberges, nár Lasse Matsson etc.

Staden skenkte them xx mark."

Med nutida svenska blir texten:

"Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och med barn med sig, och somliga hade späda barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par. Deras hövitsman hette Anthonius, en greve med sin grevinna. De var i härberget, när Lasse Matsson etc.

Staden skänkte dem tjugo mark."

Anteckningen återfinns mitt på högra sidan i uppslaget på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

Begravning av romernas hövding Johan Dimitri Taikon

Begravning av romernas hövding Johan Dimitri Taikon

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Efterlysning ang. tattareföljet Simon Holt och Detlef Sernekoff Holt m.fl.

Efterlysning ang. tattareföljet Simon Holt och Detlef Sernekoff Holt m.fl.

Interiörbild från den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen. Till höger eleven Singoalla Taikon med sin son i knät.

Interiörbild från den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen. Till höger eleven Singoalla Taikon med sin son i knät.

Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.

Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Pionjärer
Tema

Pionjärer

Här hittar du några av historiens pionjärer i Stockholm. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.

Romsk begravning vid Romersk-katolska kapellet på Katolska kyrkogården

Romsk begravning vid Romersk-katolska kapellet på Katolska kyrkogården

Stadshagens Idrottsplats. Fotbollsmatch mellan romer och Kungsholmsbor

Stadshagens Idrottsplats. Fotbollsmatch mellan romer och Kungsholmsbor

Stadshagens Idrottsplats. Musikunderhållning vid fotbollsmatch, mellan romer och Kungsholmsbor. Trummisen är förmodligen Rosa Taikon.

Stadshagens Idrottsplats. Musikunderhållning vid fotbollsmatch, mellan romer och Kungsholmsbor. Trummisen är förmodligen Rosa Taikon.

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535