Bild på ett gult hus på en gata, fem våningar högt i innerstaden. Bilar står utanför.
Foto
Fotograf: Stigholt, Johan. Stadsmuseet i Stockholm

Heckscherska huset - hem för judar, Klippgatan 19

Det i folkmun kallade Judehuset, ligger på Klippgatan 19, nära Vita Bergen på Södermalm. Edvard och Sophie Heckschers stiftelse lät uppföra huset 1912-1913, med målet att ordna hyreslägenheter för fattiga nyanlända judar från Östeuropa. Byggnaden kom sedermera att utgöra grunden för det svenskjudiska sociala engagemanget. Sophie Heckscher var drivande i projektet. Arbetsstugan användes ända fram till krigsslutet 1945 som fritids/möteslokal och som tillflyktsort för nyanlända flyktingar.

År 2022 ligger Stockholms montessoriskola i samma hus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad