Omslag Gravstenar berättar
Litteraturtips

Gravstenar berättar - judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Här berättas om judisk historia i Stockholm med utgångspunkt i stadens två äldsta judiska begravningsplatser som båda ligger på Kungsholmen, den ena vid Alströmergatan och den andra i en del av Kronobergsparken.

Från baksidestexten:

Gravstenar berättar handlar om begravningsplatsernas tillkomst och historia under hundra år och om hur en judisk begravning gick till för drygt tvåhundra år sedan. Ett kapitel handlar om gravstenarnas och de huggna texternas ursprung, form och hur restaureringen av dessa gått till. Vidare beskrivs den första judiska invandringen till Sverige och några av dessa människors levnadsöden och anpassning till det svenska samhället. Förhoppningsvis kan boken bidra till kunskap och insikt om hur denna tidiga invandring påverkat utvecklingen av Stockholm och Sverige.”

I boken finns en hel del målningar, kartor och foton, bland annat av gravstenarna och deras inskriptioner. 151 sidor.

Innehåll
I De gamla vet att förklara / Morton Narrowe
II Prolog / Gabriel Herdevall
   Stenarna minns / Petr Zupanc
III Aronsberg, Kronoberg och Chevra Kadisha
   Förord / Petr Zupanc
   Gravplatser / Gabriel Herdevall
   Chevrans roll /Maynard Gerber
   Nutida judisk begravningssed / Petr Zupanc
   En begravning i dag / Yvonne Jacobsson
IV Den judiska vandringen – de första hundra åren / Rita Bredefeldt
V Gravstenarnas historia / Petr Zupanc
VI Tidiga judar i Stockholm / Carl Henrik Carlsson
VII En historia skriven i sten – ett slutord / Ann-Charlotte Backlund
VIII Ordförklaringar
IX Gravregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Begravningsplatsen vid Aronsberg

Det judiska Stockholm

Det judiska Stockholm

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Judiskt liv : en undersökning bland medlemmar i Stockholms judiska församling / David Fischer

Judiskt liv : en undersökning bland medlemmar i Stockholms judiska församling / David Fischer

Judiskt liv i Stockholm och Norden : ekonomi, identitet och assimilering / Rita Bredefeldt

Judiskt liv i Stockholm och Norden : ekonomi, identitet och assimilering / Rita Bredefeldt

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Vy över mosaiska begravningsplatsen i Kronobergsparken

Vy över mosaiska begravningsplatsen i Kronobergsparken