Maskinskrivet brev från Josef Sachs till Styrelsen för Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, 1918
Text

Josef Sachs lovar att ge ekonomiskt bistånd till Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1918

Affärsmannen Josef Sachs, grundare av NK, lovar att understödja Stockholms barn- och ungdomsbibliotek med 1000 kronor årligen för perioden 1918 och 1919.

Beslutet har, enligt dokumentet, fattats efter ett besök "af doktor Palmgren", dvs. Valfrid Palmgren, den person som varit den drivande kraften bakom bibliotekets ursprungliga tillkomst 1911.

Alltjämt sedan 1912 hade Josef Sachs varit en av biblioteks främsta privata finansiärer. I bibliotekets arkiv finns Sachs namn med som ekonomisk "givare" varje år mellan perioden 1912 och 1920.

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, som var det första biblioteket i Stockholm och Sverige som speciellt inriktade sig mot en barn och ungdomspublik, finansierades inledningsvis både via kommunala och privata medel. 

1927 uppgick biblioteket i Stockholms stadsbibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anvisning! Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911

Anvisning! Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911

Interiör Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1915

Interiör Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1915

Interiör Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1915

Interiör Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1915

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Porträtt av  pedagog Valfrid Palmgren (Munch-Petersen)

Porträtt av pedagog Valfrid Palmgren (Munch-Petersen)

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1914

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1914