Omslagsbild Ernst Jacobsson
Litteraturtips

Arkitekt - oscarian - jude : Ernst Jacobsson / Bo Bjelfvenstam

Ernst Jacobsson var en framstående arkitekt under senare delen av 1800-talet. Han ritade bland annat Centraltryckeriet vid Vasagatan och villa Solhem på Djurgården. Här beskrivs arkitekten Jacobsson men lika mycket människan bakom yrkesfasaden och även det judiska Stockholm. Boken innehåller många foton och andra bilder, både på personer och byggnader. 306 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…