Litteraturtips

Judiskt liv : en undersökning bland medlemmar i Stockholms judiska församling / David Fischer

Judiskt liv är en doktorsavhandling och kanske inte en bok som måste läsas från pärm till pärm. Dock är innehållsförteckningen mycket tydlig och många kapitel är korta och avhandlar intressanta ämnen både om judarnas historia i Stockholm och senare förhållanden.

Kapitelexempel:
Den första bosättningen 1774-1782, Judereglementet, Den östeuropeiska invandringen, Judarnas situation i Sverige 1933-1945, Den judiska skolan, Kosher mat, Den judiska populationens storlek, Äktenskap över religionsgränserna.

Boken avslutas med en sammanfattning på engelska, en käll- och litteraturförteckning, en ordlista och en sammanställning över judiska organisationer samt en enkätundersökning. 293 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Gravstenar berättar - judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Gravstenar berättar - judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…