Text

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Den 2 november 1917 förklarade Storbritanniens regering, genom utrikesminister Arhtur James Balfour (1848-1930), att den ansåg att det judiska folket hade rätt till ett "nationellt hem" i Palestina.

Den judiska rörelse som drev frågan om en judisk stat i Palestina kallades sionismen. I Norden fanns det Skandinaviska Zionistförbundet och i Stockholm en lokalförening. Inför ettårsdagen av Balfour-deklarationen planerar Zionistförbundet att fira detta. Man hoppas att många kända personer vill komma och visa sitt stöd för saken.

Det här är inbjudan till den internationellt engagerade politikern Anna Lindhagen. Huruvida hon deltog i manifestationen eller ej framgår icke. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.