Text
Författare: Leinberg, Karl Gabriel. Stadsmuseet i Stockholm

Några underrättelser om finska nationella församlingen i Stockholm af K.G. Leinberg

Under den katolska tiden i Sverige var det aldrig på tal att starta en finsk kyrklig församling. Men kort efter att reformationen införts i Finland – den katolska kyrkan splittrades och den protestantiska kyrkan bildades, år 1533 närmare bestämt – hölls det gudstjänster för finländare i Svartbrödraklostret i Stockholm.

Den finska församlingen hade det inte lätt med lokaler. 1547 revs Svartbrödraklostret och efter det fick församlingen i nästan 180 år vandra mellan stadens olika kyrkor tills de äntligen hittade en egen lokal.

19 december 1725 invigdes Lilla bollhuset på slottsbacken, som än idag är finska församlingens lokaler. 22 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad