Text

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen är Sveriges äldsta judiska icke-religiösa förening. Grundades gjorde föreningen den 10 november 1819 i Stockholm. Bakom bildandet stod en grupp judiska ungdomar.

För medlemskap i föreningen krävdes att man var ogift, över 16 och av mosaisk trosbekännelse. Föreningen var fram till 1920 enbart öppen för män.

Ett av Israelitiska Ynglingaföreningens huvudsyften var att ge ekonomiskt bistånd till judiska ungdomar som ville utbilda sig, inte minst inom hantverkaryrken.

På föreningens agenda stod också social verksamhet i formen av sjukstöd till medlemmar och anordnande av fester och andra förlustelser.

Föreningens medlemsstadgar, från 1841, går att läsa via att klicka på dokumentet intill.

Punkt 9 i stadgan är särskilt intressant då det där klargörs att ”Sällskapets Protokoller och Räkenskaper” ska ”föras på svenska språket”.

Det ursprungliga namnet på Israelitiska Ynglingaföreningen hade varit ”Israeliticher Jüngling Verein” då tyska vid grundandet av föreningen hade varit de språk som de flesta av Stockholms judar brukat. 1841 hade Stockholms judiska befolkning uppenbarligen integrerats så pass väl i Stockholm och Sverige att svenska nu var gruppens huvudspråk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Några ord i anledning af en nyligen utkommen Smädeskrift, kallad: Några bewis att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige.

Några ord i anledning af en nyligen utkommen Smädeskrift, kallad: Några bewis att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige.

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen