Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen är Sveriges äldsta judiska icke-religiösa förening. Grundades gjorde föreningen den 10 november 1819 i Stockholm. Bakom bildandet stod en grupp judiska ungdomar.

För medlemskap i föreningen krävdes att man var ogift, över 16 och av mosaisk trosbekännelse. Föreningen var fram till 1920 enbart öppen för män.

Ett av Israelitiska Ynglingaföreningens huvudsyften var att ge ekonomiskt bistånd till judiska ungdomar som ville utbilda sig, inte minst inom hantverkaryrken.

På föreningens agenda stod också social verksamhet i formen av sjukstöd till medlemmar och anordnande av fester och andra förlustelser.

Föreningens medlemsstadgar, från 1841, går att läsa via att klicka på dokumentet intill.

Punkt 9 i stadgan är särskilt intressant då det där klargörs att ”Sällskapets Protokoller och Räkenskaper” ska ”föras på svenska språket”.

Det ursprungliga namnet på Israelitiska Ynglingaföreningen hade varit ”Israeliticher Jüngling Verein” då tyska vid grundandet av föreningen hade varit de språk som de flesta av Stockholms judar brukat. 1841 hade Stockholms judiska befolkning uppenbarligen integrerats så pass väl i Stockholm och Sverige att svenska nu var gruppens huvudspråk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad