Ett kranium
Ett kranium hittat i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken. Medeltidsmuseet

Historiska källor om forntiden

I Stockholm finns det gott om fornminnen och lämningar från vikingatid, järnålder och bronsålder, från cirka 1700 före vår tideräkning (fvt) till år 1000 efter vår tideräkning (evt). Här hittar du både material om och från den tidsperioden.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Forntiden är samlingsnamnet för de förhistoriska tidsepokerna i historien: stenåldern, bronsåldern och järnåldern, inklusive den del av järnåldern vi kallar vikingatiden. Vi saknar i stort sett skriftliga källor från den här tiden och behöver istället tolka de lämningar som hittats i gravar eller andra fornlämningar.

I det här lektionsförslaget har vi samlat material som arkiv, museer och bibliotek i Stockholm har digitaliserat och publicerat i Stockholmskällan. Du kan till exempel:

 • Använda det som illustration för eleverna att titta närmare på:
  • Hur ser en brandgrav ut?
  • Hur ser ett skelett ut som legat i jorden i två tusen år?
 • Del av förberedelse för exkursion till närliggande fornlämning
 • Egen inläsning inför undervisningen

Scrolla för att hitta källmaterial 

På den här sidan har vi sorterat källmaterialet i epoker för att det ska bli lättare att hitta:  

 • Vikingatiden, år 800-1050
 • Järnåldern, år 500 fvt-1050 evt
 • Bronsåldern, år 1700 fvt-500 fvt
 • Sist i samlingen hittar du spännande arkeologiska fynd!

Uppdaterad