Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kärl (Keramik), arkeologiskt fynd nummer 18, anläggning nummer 2 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Kärl
Material: Keramik
Vikt i kg: 2,35
Summa av vikt i kg: 4,295
Fyndnr.: 18

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 2
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad