Husbystenen
Foto
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Husbystenen

Husbystenen är en runsten vid vägen mellan Akalla by och Husby gård. Ristningen är från 1000-talet. Det går inte att utläsa hela texten eftersom toppen på runstenen är avslagen men så sent som 1902 var stenen fortfarande hel. Texten lyder "Björn lät resa denna sten efter sin broder ...-sten. Gud och Guds moder hjälpe hans ande. Visäte ristade"

Husbystenen är en ganska vanlig typ av runsten. Den restes under slutet av vikingatiden, över en död person som minne och stenen är kristen. De flesta runstenar som restes under 1000-talet pryddes med kristna kors eller kristna böner. På andra sidan vägen står en annan rest sten utan runsristningar och på båda sidorna av ligger järnåldersgravfält. Gravfälten indikerar att det kan ha legat en vikingatida gård i närheten. Stenarna skulle i sådana fall kunna markera att den som färdades på vägen nu kom in på gårdens ägor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad