Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Boplats (bronsålder), fornlämning RAÄ 165 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Boplats
Datering: Bronsålder
Antal anläggningar: 1

Ur: Fornlämningarna 165 och 166, Spånga, Akalla. Arkeologisk rapport. SSM 1970.

Fornlämningen var belägen 400 m öster om Akalla gård. Vid Riksantikvarieämbetets inventering registrerades en hög. En undersökning om 1000 kvm företogs på grund av planerad bebyggelse i området.

Anläggningen var belägen på en mindre bergsrygg i norra delen av en åkerholme som sluttade mot väster och var omgiven av åkermark i V och ängsmark i S, Ö och N. I öster var det ca 50 m till ett skogsbryn. Berg i dagen förekom på flera ställen.

Skärvstenshögen, med en diameter på 10 m, var uppbyggd av ett rikligt tätt packat och varierande stenmaterial, små skärvstenar blandade med en stor mängd större stenar och med fyllning av mörk mylla. Ett stort sotlager framkom som innehöll keramik, bränd lera, obrända och brända ben, knacksten och kol i ringa mängd. Högen var anlagd på berg. 8 m söderut och 10 m väster ut från A1 grävdes provschakt men inget anmärkningsvärt framkom. Anläggningen borttogs efter undersökning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad