Runsten från Södersluss
Föremål

Runsten från Södersluss

Bilden visar en runsten från Södersluss med inskrift från 1000-talet.

Inskriften lyder ungefärligen "Karl och Adisla lät resa  (denna sten efter) Arnisl, (sin) far"

Den äldsta uppgiften om stenen kommer från 1600-talets början och anger att stenens plats var "i een Wägg widh Söder Port i Stockholm". Först 1878 togs stenen ut ur väggen i samband med en större ombyggnad. Den då ganska slitna stenen  placerades i en plantering norr om Nationalmuseum för att 1913 flyttas till Skansen och sedermera till Medeltidsmuseet.

Var runstenen ursprungligen stått rest vet man inte och inte heller namnet på runristaren. Däremot känner man till att hen ristat två andra runstenar som fortfarande står på sina ursprungliga platser, en i Farsta och en i Handen. På grund av deras placering kan man anta att även runstenen på bilden ursprungligen stått i Stockholms södra delar.

Runstenen tår utställd på Medeltidsmuseet.

Fotograf: Ray Wahlsten Böckerman