Föremål

Ring (Brons), arkeologiskt fynd nummer 2, anläggning nummer 2 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Ring
Material: Brons
Antal föremål: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: benlager
Fyndnr.: 2
Undernummer: 2:1

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 2
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Akalla
Tema

Akalla

Akalla är en stadsdel i norra Stockholm. På stenåldern var Akalla en del av Stockholms ytterskärgård. De första människorna bodde här under bronsåldern. Fram till 1970-talet var de…

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Brandgrav, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Brandgrav, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken