Föremål

Knacksten (Sten), arkeologiskt fynd nummer 1a, anläggning nummer 2 i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken

Sakord: Knacksten
Material: Sten
Antal föremål: 2
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: Sotlager
Fyndnr.: 1a
Undernummer: 1a:3

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken
Anläggningsnr.: 2
Typ av anläggning: Skärvstenshög

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kuriosa
Tema

Kuriosa

Ett kuriosakabinett är ett skåp där någon har samlat olika saker som är intressanta, roliga eller konstiga. Här har Stockholmskällans redaktion samlat saker i databasen som vi tyck…

Skärvstenshög, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken

Skärvstenshög, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken