Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Knacksten (Sten), arkeologiskt fynd nummer 1a, anläggning nummer 2 i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken

Sakord: Knacksten
Material: Sten
Antal föremål: 2
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: Sotlager
Fyndnr.: 1a
Undernummer: 1a:3

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 139, Spånga socken
Anläggningsnr.: 2
Typ av anläggning: Skärvstenshög

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad