Föremål

Torshammarring (Järn), arkeologiskt fynd nummer 16, anläggning nummer 3 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Torshammarring
Material: Järn
Antal föremål: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: nedgrävning
Datering: Vikingatid
Fyndnr.: 16
Undernummer: 16:1

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 3
Typ av anläggning: Skelettgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Skelettgrav, anläggning nummer 3, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Skelettgrav, anläggning nummer 3, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken