Vikingatida rundspänne av brons
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vikingatida ringspänne

Bilden visar ett vikingatida ringspänne av brons  funnen vid schaktningsarbeten intill Kungsgatan vid Brunkebergsåsen 1927.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad