Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Gravfält i Eneby

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här har människor bott sedan yngre järnåldern (550 - 1050 e. Kr.). Gravfältet framför dig (RAÄ 52) omfattar 14 gravar. Det är fyra så kallade högar som är 6 - 15 meter i diameter och upp till 1,5 meter höga. Dessutom finns tio runda stensättningar som syns som mindre, låga förhöjningar i naturen. Den största högen har i mitten en 1,7 meter hög ”bautasten”, Brommas högsta, som visar att en man blivit begravd där. En rund sten, ett gravklot, hade markerat en kvinnas grav.

Om du fortsätter ett hundratal meter in i skogsdungen, bort mot Bällstavägen, kommer du till gravfält RAÄ 47 som är från samma tid men som möjligen även innehåller gravar från äldre järnåldern. Där finns nitton stensättningar. De flesta är runda, men tre har en rektangulär och två en kvadratisk form. Längst bort, nära Doktor Abrahams väg, finns ytterligare en rest sten, betydligt mindre än den förra, men med en fin form.

Gångvägen som leder tvärs över det här gravfältet är en rest av en gammal väg. Den gick från Bällstavägen till Spånga Kyrka och Hässelby via Beckomberga gård. Strax bakom dig, på höjden vid andra sidan Enebyvägen, kan du se tre gravar (RAÄ 53), en hög och två runda stensättningar.

Det vanligaste sättet att begrava de döda vid denna tid var att man brände dem och sedan lade de brända benen i ett lerkärl. Över lerkärlet och eventuella gravgåvor lades sten och jord som formades till en rundad kulle, en så kallad stensättning. Den fick ibland också en kantkedja, en yttre kant av stenar.

I slutet på 1930-talet, när det här området bebyggdes med nuvarande hus, undersöktes fem av gravarna, nr 15, 20, 22, 26 och 35. Fyra av dem återställdes därefter. I två av gravarna hittade man rester av brända ben och skärvor från lerkärl. I graven nr 20 fanns också några nitar av järn och en spännbuckla, ett ovalt spänne som höll ihop klädedräkten.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad