Foto

Runristning i fast häll

Runristningen är huggen i en berghäll cirka 400 meter nordöst om Granby. Texten är svårläst, i översättning lyder den "Ingelög lät hugga denna häll efter sin son Sigfast och ...-ihilt hans broder (lät också hugga?)De, moder och son, bo i Hu... (Husby?).