Text
Författare: Ferenius, Jonas (1935-2001). Stadsmuseet i Stockholm

Före Skärholmen : en första presentation av traktens historia / Jonas Ferenius

Skärholmen som ligger söder om Stockholm var länge ett outforskat område för arkeologerna. När det väl börjades göra utgrävningar i området hittades flertalet fynd som satte Vårby på den arkeologiska kartan. I just Vårby hittade man den så kallade Silverskatten som sedan kunde ses på Historiska museet.

På 1940-talet blev både Skärholmen och Vårby aktuella som nya förorter till Stockholm. För att kunna bebygga området behövde man gå igenom och planlägga det. Detta gjordes av Stockholms Stadsmuseum. Två gravfält bevarades – Vårby gravfält, som hade ungefär hundra synliga gravar, och ytterligare ett gravfält, som sågs som ett väldigt typiskt gravfält från den yngre järnåldern i Mälardalen.

Läs mer om och titta på bilderna av fynden som hittades under 1960-talet i Skärholmen och Vårby.

Den här uppsatsen är även utgiven i nr 6 i serien Stockholms stadsmuseums småskrifter. 13 sidor.

Utdrag ur Ferenius, Jonas, Årsberättelser / Museienämnden ; 1967. - 1968. - S. 67-79

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad