Vikingatida ringspänne
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Vikingatida ringspänne

Spännet på bilden är ett vikingatida dräktspänne av brons. Spännet har använts för att hålla ihop eller fästa ettt klädesplagg till ett annat.

Ringspännet hittades intill Kungsgatan vid schaktningsarbeten i Brunkebergsåsen 1927

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Bredd: 70 mm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad