Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Järnåldersgravar vid Nytorp

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På den här platsen ligger ett gravfält från järnåldern, RAÄ 137 i Brännkyrka. Här finns sju runda stensättningar som är mellan 4 och 8 meter stora. Möjligen kan det finnas rester av ytterligare några gravar. Ingen av gravarna har undersökts av arkeologer.

Under järnåldern brände man oftast de döda. De brända benen samlades ihop och lades i ett kärl, en kruka eller träask, kanske tillsammans med någon personlig gravgåva, ett spänne till klädedräkten eller liknande. Ibland fick den döde också med sig något att äta vilket man förstår av djurben som kan hittas i graven.

Runt och över de hopsamlade benen och gravgåvorna lades en liten hög med sten och jord, en stensättning, som även kunde begränsas av en kantkedja, en krets med stenar runt om.

Ofta begravde man de döda på ett gravfält i närheten av där man bodde, men var just dessa människors boplats har legat, vet vi inte säkert.

Däremot vet vi att namnet på denna plats, Nytorps gärde, kommer från ett torp, Nytorp, som låg i östra delen av den plats där nuvarande Nytorpsbadet ligger. Torpet hörde till Hammarby gård och finns med på kartor sedan åtminstone 1873. Det var förfallet och revs för det nya badet 1961.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad