Läs skylten
Text
Författare: Hässelby hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Boplats och gravar i Lövsta

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger resterna av den äldsta kända bosättningen i Lövsta från äldre järnåldern 500 f. Kr. - 500 e. Kr.

Vi ser två husgrundsterrasser, en 20 x 7 meter lång och den andra 7,5 x 5 meter lång. Den längre terrassen är resterna av ett så kallat långhus. Det var en byggnad med stopar som bar upp taket. Väggarna var gjorda av flätverk av vidjor, som kläddes med lera. Långhuset rymde både en bostadsdel och ett fähus. Den mindre husgrundsterrassen har kanske använts som förråd eller lada.

Stensättningarna är den vanligaste formen av gravar. De förekommer främst på gravfält från den yngre järnåldern. Ensamliggande som här kan de knytas till äldre järnålder. Stensättningen är ofta en övertorvad kulle i marken, ibland kan man se stenarna som den är uppbyggd av. Under stenarna som oftast är lagda i flera lager ligger resterna av den döde.

Vid tiden omkring Krist födelse låg havsnivån ca 10 meter högre i Stockholmstrakten. Platsen är väl vald för bosättning. Sjöstranden låg ute på fältet söder om gården. Tillgängligheten för fiske och jakt samt bete för tamboskapen var god.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad