Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kritpipa (Krita), arkeologiskt fynd nummer 30, anläggning nummer 19 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Kritpipa
Material: Krita
Antal fragment: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: brandlager
Fyndnr.: 30
Undernummer: 30:9

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 19
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad