Läs skylten
Text
Författare: Hässelby hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Storhög, högar och Lövsta bytomt

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Framför er ser ni en storhög, ca 25 meter i diameter. I mitten av högen finns en grop, möjligen spår efter plundring. Storhögen är den enda i Stockholms stad. Två mindre högar och en stensättning ligger söder därom. Troligen har detta varit ett stort gravfält, många gravar kan ha blivit bortodlade.

I Mälardalen finns ca 260 storhögar registrerade (20 meter och större). Dessa storhögar dateras till yngre järnålder 500-900 e. Kr. Arkeologiska undersökningar har genomförts i nästan 20 av högarna. Storhögarna rymmer förmodligen personer med hög status, det indikerar också någon form av maktcentra, troligen storgårdar. Högarna har ofta placerats väl synliga i landskapet, invid den tidens kommunikationsleder. Gravarna är brandgravar som byggdes över likbålet. Mellanstora högar 10-19 meter innehåller högstatusföremål såsom vapen, spelbrickor och glaskärl. Storhögar över 20 meter innehåller alla typer av högstatusföremål och ofta guld. Med på gravbålet följde alltid hunden och hästen, ibland även jaktfåglar och kanske björn. Den största högen i Mälardalen är Anundshögen vid Västerås, ca 64 meter i diameter.

På andra sidan av vägen ser ni resterna av Lövsta bytomt. Det finns ett skriftligt belägg för bytomten från 1370-talet. Flera hus låg kvar till början av 1900-talet. Idag syns flera husgrunder, en källargrund och en syrenhäck.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad