Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kärl (Keramik), arkeologiskt fynd nummer 36, anläggning nummer 18 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Kärl
Material: Keramik
Antal fragment: 4
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: Brandlager från benkoncentration i N.
Fyndnr.: 36
Undernummer: 36:1

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 18
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad