Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Skålgropsstenen i Södra Ängby

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På berghällen framför dig ligger ett stenblock med ett 40-tal skålgropar. Skålgropar anses vara från bronsåldern, 1800–500 f. Kr. Troligen användes de i samband med religiösa riter, kanske i en fruktbarhetskult. Groparna kallas ibland också för älvkvarnar för att man trodde att älvorna malde säd i dem.

Någon har lagt mynt i skålgroparna. Fotograf Barbro Århem
Detalj av stenen. Någon har lagt mynt i skålgroparna. Fotograf: Barbro Århem

På berghällens östra del finns även rester efter en stensträng, som kan ha hög ålder. Stensträngar, som syns som en rad med stenar i naturen, har varit hägnader som hindrade betande boskap att nå åker och äng.

Skålgropar ingår i den hällristningstradition som hör ihop med bronsålderns bondesamhälle i södra Sverige. Nya skålgropar hittas varje år, ibland på lösa stenblock som här, men även på jordfasta berghällar. Skålgropar kan också finnas tillsammans med bilder av djur, skepp, fotsulor och andra mer svårtydda figurer.

Även andra fornlämningar från bronsåldern i Ängby visar att människor bott här redan då. I sydvästra delen av Södra Ängby finns på höjden, ovanför Färjestadsvägen, både ett röse och en stor stensättning. I Norra Ängby påträffades på 1930-talet, på Jomsborgsvägen 7, en s.k. ”avsatsyxa” i brons från äldsta delen av bronsåldern.

På kartan, som visar Bromma under bronsåldern, ser du ett skärgårdslandskap med större och mindre öar i det innanhav som då täckte mellersta och norra Bromma. Stenblocket med skålgropar låg vid den tiden nära vattnet.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad