Föremål

Gravfält (bronsålder ; vikingatid), fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1974.
Typ av fornlämning: Gravfält
Datering: Bronsålder ; Vikingatid
Antal anläggningar: 7

Ur: Gravfält 134, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1974.

Gravfält beläget cirka 150 m norr om Akalla gård. Endast en anläggning var känd sedan tidigare inventeringar. Ytterligare sex anläggningar framkom vid en undersökning som företogs inom ramen för Järvaexploateringen. Fem brandgravar, en skelettgrav och en härd undersöktes. Två av brandgravarna var runda stensättningar lagda kring mittblock med delvis bevarad kantkedja. Övriga brandgravar var oregelbundna eller närmast runda till formen. Diametern på brandgravarna varierade från två till tolv meter. Skelettgraven täcktes av en rektangulär stenpackning orienterad i Ö-V riktning och ovan den en oval stensättning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Brandgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Stockholm före Stockholm
Tema

Stockholm före Stockholm

Människor har levt i Stockholmsområdet långt innan platsen fick namnet Stockholm och blev en stad. Människorna har lämnat spår efter sig. Ett påtagligt spår av tidigare stockholmar…