Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Bryne (Sten), arkeologiskt fynd nummer 5, anläggning nummer 6 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Bryne
Material: Sten
Antal fragment: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: i härden
Fyndnr.: 5
Undernummer: 5:3

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 6
Typ av anläggning: Härd

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad