Kontakt

Stockholmskällans redaktion

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och pedagogisk verksamhet.
E-post: samuel.branting@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Martin Nyblom
Ansvarsområden: 
pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Sofia Dahlquist
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 sofia.dahlquist@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm

Uppdaterad