Kontakt

Stockholmskällans redaktion

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och pedagogisk verksamhet.
E-post: samuel.branting@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Martin Nyblom
Ansvarsområden: 
pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Jennifer Lindblad
Ansvarsområden:
kommunikation, sociala medier och redaktionellt innehåll
E-post:
 jennifer.lindblad@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 595

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm