Kontakt

Stockholmskällans redaktion

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och pedagogisk verksamhet.
E-post: samuel.branting@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Sofia Dahlquist
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och redaktionellt innehåll.
E-post: sofia.dahlquist@stockholm.se
Telefon: 
08-508 33  595

Martin Nyblom
Ansvarsområden: 
pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm