Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Tänder (Ben), arkeologiskt fynd nummer 78, anläggning nummer 9 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Tänder
Material: Ben
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: nedgrävning
Fyndnr.: 78
Undernummer: Z

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 9
Typ av anläggning: Skelettgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad