Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Överarmsben (Ben), arkeologiskt fynd nummer 79, anläggning nummer 51 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Överarmsben
Material: Ben
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: nedgrävning
Fyndnr.: 79
Undernummer: B

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 51
Typ av anläggning: Skelettgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad